Visie & missie

Visie

Vanuit een hoge mate van betrokkenheid met de vraagstukken die bij de klant spelen, leeft Flow Health Communications zich op professionele en enthousiaste wijze in, in de marketing- en communicatieproblematiek. Zij stelt de juiste doelen en bepaalt een realistische strategie, en zij weet welke weg in te slaan ten behoeve van het gewenste eindresultaat. Hierbij zijn zowel de uitgangssituatie van patiënten, zorgconsumenten en zorgaanbieders als de doelstellingen van de opdrachtgevers het vertrekpunt.

Missie

Flow Health Communications wil graag aan haar opdrachtgevers laten zien dat als je je goed voelt en vol enthousiasme doet waar je het beste in bent en ervaring in hebt, positief resultaat een logisch gevolg is. Betrokkenheid bij de uitdagingen van de markt en haar opdrachtgevers en geïnspireerd door de kansen die er liggen, maakt Flow gebruik van de optimale mix aan vaardigheden om zo te groeien en doelstellingen te realiseren.

De kracht van
waardevol advies.
De kracht van Flow.

Waarden Flow
  • Betrokken
  • Kwaliteit
  • Integer
  • Plezier
  • Doel- en resultaatgericht
  • Samenwerking